Selective Rack #1

Selective Rack #1- Selective rack Size: W-2700 x D-1000 x H-5500500-3000 กก/พาเลท บนคานรับน้ำหนักสามารถปูด้วยไม้ หรือเหล็กได้ตามต้องการ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีความหลาก…