Micro Rack

เป็นชั้นวางสินค้าขนาดกลางรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 50-150 กก./ชั้น มีแผ่นชั้นเหล็กเป็นตัวรับน้ำหนักเหมาะสำหรับวางสินค้าที่บรรรจุกล่อง หรือแยกชิ้นใช้มากในคลังอะไหล่ และ ร้านฮาร์ทแวร์