Mezzanine Floor #1 (โครงการ 1)

2

ชั้นลอยขนาด 1000 ตารางเมตร

รับน้ำหนัก 300kg/Sgs

มีบันไดทางขึ้น 1 ตัว

มีลิฟท์ ขนส่งสินค้า จำนวน 2 ตัว

พื้นปูด้วยไม้ วีว่า บอร์ด พร้อมด้วย กระเบื้องยาง