Selective Rack

Selective Rack #1

– Selective rack Size: W

-2700 x D-1000 x H

-5500500-3000 กก/พาเลท บนคานรับน้ำหนักสามารถปูด้วยไม้ หรือเหล็กได้ตามต้องการ

เหมาะสำหรับสินค้าที่มีความหลาก…

Untitled-5 Untitled-10 Untitled-7 Untitled-19