Mezzanine Floor #8

Mezzanine Floor #8

สินค้าสินค้าสินค้า

– ชั้นลอยขนาด 550 ตารางเมตร

– รับน้ำหนัก 300 Kg./Sqm

– มีบันไดทางขึ้น 1 ตัว

– พื้นปูด้วยไม้อัด 20 มม.

– มีรั้วกันรอบตัวสูง 1.2 เมตร

ติดตังที่ สาธุประดิษฐ์

88 888 8888