Mezzanine Floor #7

Mezzanine Floor #7

สินค้าสินค้าสินค้า

– ชั้นลอยขนาด 180 ตารางเมตร

– รับน้ำหนัก 300 Kg./Sqm

– มีบันไดทางขึ้น 1 ตัว

– พื้นปูด้วยไม้ วีว่า บอร์ด

ติดตังที่ พระราม 7

8 9 10 11