Mezzanine Floor #6

Mezzanine Floor #6

สินค้าสินค้าสินค้า

– ชั้นลอยขนาด 515 ตารางเมตร

– รับน้ำหนัก 300 Kg./Sqm

– มีบันไดทางขึ้น 1 ตัว

– มีลิฟท์ ขนส่งสินค้า จำนาน 1 ตัว

– พื้นปูด้วยไม้ วีว่า บอร์ด พร้อมด้วย กระเบื้องยาง

ติดตังที่ บางปะกง

6 66 666 6666