Mezzanine Floor #5

Mezzanine Floor #5

สินค้าสินค้าสินค้า

– ชั้นลอยขนาด 122 ตารางเมตร

– รับน้ำหนัก 500 Kg./Sqm

– มีบันไดทางขึ้น 1 ตัว

– พื้นปูด้วยไม้ วีว่า บอร์ด

– ด้านบนชั้นลอย กันผนังเบาทำออฟฟิต

ติดตังที่ หนามแดง บางพลี- ติดตั้งโดยการติดตั้งชั้นลอย บนออฟฟิดเดิมของลูกค้า

1 2 3 4