Mezzanine floor #2

Mezzanine floor #2

ชั้นลอยขนาด 100 ตารางเมตร

รับน้ำหนัด 300 kg/Sgm

มีบันไดทางขึ้น 1 ตัว

พื้นปูด้วยไม้อัดหนา 20 มม.พร้อมด้วยปูแผ่นเหล็ก หนา 2 มม

ชั้นล่างกั้นผนังเบาทำเป็นออฟฟิช

ชั้น

Untitled-17 Untitled-16 Untitled-15 Untitled-4