Mezzanine Floor # 14

Mezzanine Floor # 14

– ชั้นลอยขนาด พท. 314 ตรม.
– รับน้ำหนัก 500 กก./ตรม.
– มีบั้นไดขึ้น-ลง 1 ตัว
– พื้นปูด้วยไม้อัดหนา 20 มม.และปูทับด้วยแผ่นเหล็กเรียบหนา 2.0 มม.
* ติดตั้งงาน จังหวัด สมุทรสาคร คานยาว 10 เมตร
 รูปภาพ10 รูปภาพ11 รูปภาพ12 รูปภาพ13 รูปภาพ14