Mezzanine Floor #11 (ลูกค้าซื้อเพิ่ม สาขาที่ 2)

Mezzanine Floor #11 (ลูกค้าซื้อเพิ่ม สาขาที่ 2)

– ชั้นลอยขนาด 2,550 ตารางเมตร

– รับน้ำหนัก 300 Kg./Sqm

– มีบันไดทางขึ้น 1 ตัว และมีบันไดเลื่อน 1 ชุด

– มีลิฟท์ขนสินค้า 1 ตัว

– พื้นปูด้วยไม้ วีว่า บอร์ด 20 มม.พร้อมด้วยกระเบื้อยางลายไม้

ติดตังที่ นครราชสีมา- ตัดตั้งงานเวลากลางคืน กลางวัน ลูกค้า เปิดขายของปกติ

111 1111 11111 111111