Mezzanine Floor # 12

Mezzanine Floor # 12

– ชั้นลอยขนาด พท. 835 ตรม
– รับน้ำหนัก 300 Kg/ตรม.
– มีบันไดขึ้น-ลง 1 ตัว
– มีรั่วกันตก 2 ด้านสูง 1 เมตร
– พื้นปูไม้อัดหนา 20 มม.
*ติดตั้งจังหวัด กาญจนบุรี ใช้เวลาติดตั้ง 2 อาทิตย์ ผลิต 30 วัน
รูปภาพ1 รูปภาพ2 รูปภาพ3 รูปภาพ4